Politică de confidențialitate

AM STORE SRL proprietar, administrator al site-ului www.vatapebat.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea plasarii comenzilor de achizitie a produselor noastre.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, AM STORE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Citește mai multe

AM STORE SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului vatapebat.ro prin plasarea de comenzi şi achiziţionarea de produse, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi.

* dreptul la informare (art.12)
* dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
* dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
* dreptul de opoziţie (art.15);
* dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
* dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de AM STORE SRL în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.
Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru pe adresa de email: contact@vatapebat.ro.

Tipul de date ce vor fi colectate si/sau prelucrate.

Nume, prenume, numar de telefon, adresa email, sex, data nastere, adresa postala de livrare a produselor, preferințele în cumpărarea produselor
Suplimentar faţă de cele mentionate mai sus, AM STORE SRL va mai solicita date legate de cardul bancar pentru efectuarea platilor on-line. Aceste date nu vor fi stocate ci vor fi solicitate la fiecare achizitie cu plata on-line (daca este cazul) de catre platforma de plati terta, VIVA WALLET. 

Scopul colectării datelor.

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, , AM STORE SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel: 
* pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
* pentru a vă confirma comenzile plasate în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la acestea (date legate  de livrare, de facturare, etc);
* pentru intocmirea formalitatilor si a documentelor necesare contractarii sau vanzarii de produse (facturi, contracte, note de livrare, documente care atesta achitarea produselor) transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing informaţii despre promoţii prin poşta, telefon, SMS, adresa de email sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele noastre.
AM STORE SRL va furniza datele dumnevoastra constând in nume, prenume, adresa postala, numar de telefon, firmelor de curierat, atunci cand veti solicita efectuarea livrarii, in scopul realizarii acestui serviciu. AM STORE SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale, AM STORE SRL şi ale site-ului vatapebat.ro , acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii. De asemenea, putem dezvălui date cu caracter personal către terțe companii pentru susținerea activitătilor publicitare, organisme financiare, entitati care lupta impotriva fraudei, furnizori de servicii tehnologice, cu care avem incheiate contracte cu clauze de confidențialitate.

Atunci când, AM STORE SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Modalitati de colectarea de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate prin urmatoarele modalitati: 
* prin formulare de abonare si inregistrare de pe site-ul www.vatapebat.ro

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime.

AM STORE SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
* realizării de rapoarte / analize;
* realizării de informari în scopuri proprii;
* publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de AM STORE SRL.

Drepturile utilizatorului.

Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Aceste drepturi sunt următoarele.

* Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate.
* Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete.
* Dreptul de a solicita ștergerea datelor “dreptul de a fii uitat” cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori
* Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
* Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
* Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea.
* Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
* Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR.